WYDZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I STYPENDIÓW DEiS W TORUNIU
WZORY DOKUMENTÓW
UCZESTNICY PROJEKTU

REGION NAUK ŚCISŁYCH
Projekt skierowany jest do 50 szkół (1 500 uczniów gimnazjów) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO